DFDS- fær­ge ramt af nødra­ket i ar­bejds­kamp

BT - - NYHEDER -

Det dan­ske­je­de re­de­ri DFDS har indstil­let fær­ge­sejlad­sen mel­lem Ca­lais i Frankrig og Dover i Eng­land, eft er at en af sel­ska­bets fær­ger søn­dag blev ramt af en nødra­ket. In­gen kom til ska­de, da nødra­ket­ten ram­te ski­bet, men sel­ska­bet har al­li­ge­vel valgt at indstil­le sejl­lad­sen . Det er en ar­bejds­kon­fl ikt på hav­nen i Ca­lais, der eft er alt at døm­me var år­sag til, at nødra­ket­ten blev sendt af sted mod fær­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.