G OS, COSBY’

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 28. JULI 2015

Ta­ma­ra Gre­en

New York Ma­ga­zi­ne­hav­de i går 35 kvin­der på for­si­den. De an­kla­ger den ame­ri­kan­ske ko­mi­ker Bill Cosby for at ha­ve be­gå­et seksu­el­le over­greb på dem. Fo­to: Epa

for hen­de. Det gik slet ik­ke. I 2005 hav­de Bill Cosby sta­dig kon­trol over me­di­er­ne. I 2015 har vi so­ci­a­le me­di­er. Vi kan ik­ke bli­ve fe­jet un­der gulv­tæp­pet. Det er on­li­ne og går al­drig væk, « si­ger Ta­ma­ra Gre­en til ma­ga­si­net. Hun mød­te Cosby i be­gyn­del­sen af 1970er­ne. Hun har tid­li­ge­re for­talt, at Bill Cosby gav hen­de to pil­ler mod for­kø­lel­se og til­bød at kø­re hen­de hjem. Da de kom hjem til hen­des hus, for­greb han sig an­gi­ve­ligt på hen­de. » Han tog mit tøj af, be­fam­le­de mig og mas­tur­be­re­de over mig. Jeg var så ste­net, jeg tro­e­de, jeg skul­le dø, « har Gre­en for­talt, da hun stod frem i novem­ber sid­ste år.

Fo­to: Jim Bourg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.