Plad­ning Go­de råd om sik­ker op­lad­ning

BT - - NYHEDER - At op­la­de­ren ik­ke bli­ver me­get varm un­der op­lad­nin­gen.

TIRS­DAG 28. JULI 2015

Brug

en op­la­der, som pas­ser til det, der skal la­des op. Lad ik­ke op om nat­ten, hvor du ik­ke kan hol­de øje med op­la­de­ren. Tjek at stik og led­ning ik­ke har syn­li­ge ska­der, før du til­slut­ter op­la­de­ren. Læg ik­ke op­la­de­ren på et brand­bart un­der­lag, f. eks. i so­fa­en el­ler sen­gen.

Tjek,

Dæk

Dan­ske Ni­co­lai Knud­sen op­le­ve­de i be­gyn­del­sen af juli, at la­de­kab­let til hans iPho­ne blev så varmt, at det smel­te­de ( tv). Oplad al­drig mo­bi­len el­ler tab­let­ten, mens du sover – oplad i ste­det un­der op­syn, ly­der ad­vars­len fra de sven­ske myn­dig­he­der. Fo­to: Pri­vat og Iris

Kil­de: Sik­ker­heds­sty­rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.