’’

BT - - KULTUR -

Hun har en­de­lig få­et fred i Guds ar­me

Bob­bi Kri­sti­nas fa­mi­lie,

ef­ter hen­des død i går

Døds­fal­det ske­te da­gen før Gram­my Awards- ud­de­lin­gen, hvor Whit­ney Hou­ston tid­li­ge­re var fast in­ven­tar. Hun var en af 1980er­nes og 1990er­nes stør­ste san­ge­r­in­der og hø­ste­de blandt an­det ad­skil­li­ge Gram­my- pri­ser for sin fan­ta­sti­ske sangstem­me.

Al­ko­hol og stof­mis­brug

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.