MED MOR

BT - - KULTUR -

Født Dat­ter

4. marts 1993.

af den ame­ri­kan­ske san­ge­r­in­de Whit­ney Hou­ston og R& B- san­ge­ren Bob­by Brown.

sin mor 11. fe­bru­ar 2012, hvor Whit­ney Hou­ston blev fun­det druk­net i et ba­de­kar på et ho­tel­væ­rel­se på Be­ver­ly Hilt­on Ho­tel.

Kri­sti­na blev eft er sin mors død fl ere gan­ge ind­lagt med stress- og

Mi­ste­de

Bob­bi

3. Wiz Kha­li­fa fe­at. Char­lie

See You Again

En 11 år gam­mel Bob­bi Kri­sti­na stil­ler op til fo­to­gra­fe­ring i Dis­neyland sam­men med sin mor Whit­ney Hou­ston og far Bob­by Brown. Whit­ney Hou­ston fik det helt store in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud som san­ger og sku­e­spil­ler i 1994, da hun hav­de ho­ved­rol­len som pop­stjer­nen, der hav­de brug for Kevin Cost­ners be­skyt­tel­se i fil­men ’ The Bo­dygu­ard’. I dag er mor og dat­ter ik­ke me­re. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.