’’ ’’

BT - - TV/ RADIO -

Hans krav var, at vi skul­le be­ta­le ham for at stille op til in­ter­viewet, 10.000 kro­ner sort el­ler 25.000 med skat

Claus Chri­sten­sen, Film­ma­ga­si­net Ek­ko

Jeg bli­ver først nødt til at se no­get kon­kret, in­den jeg kom­mer med en ud­mel­ding. Men det ly­der helt van­vit­tigt

Jo­hn Faxe Jen­sen, EM- helt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.