Dra­ma­tisk nul­løs­ning i Vi­borg

BT - - SUPER LIGA -

Om det skyl­des, at de to hold ken­der hin­an­den for godt fra 1. di­vi­sion sid­ste år, skal væ­re us­agt, men fak­tum er, at eft er 90 mi­nut­ters fod­bold stod der sta­dig to ly­sen­de kla­re nul­ler på må­l­tav­len.

15 fris­park, et par død­bold- chan­cer, in­ten­si­tet og et hav af hår­de, fy­si­ske du­el­ler cen­tralt på ba­nen. Så­dan for­løb en me­get låst før­ste halv­leg i store træk. Beg­ge hold gik til stå­let, men uden for al­vor at ska­be de store chan­cer.

I an­den halv­leg kom der me­re gang i kam­pen, og der var for al­vor høj puls, da hjem­me­hol­dets Ser­ge De­blé slap af­sted og send­te bol­den i net­tet, men dom­mer­trio­en valg­te dog at døm­me off si­de.

Med et kvar­ter tilbage steg pul­sen igen, da AGF blev re­du­ce­ret til 10 mænd. Den span­ske mid­ter­for­sva­rer Adri­an Lopez blev sendt fra ba­nen eft er ha­ve mod­ta­get sit an­det gu­le kort for hånd på bol­den på kan­ten af eget felt. Trods over­tal i bå­de spil­le­re og chan­cer lyk­ke­des det ik­ke for Vi­borg at få sat sæ­so­nens før­ste scor­ing i net­tet i slut­fa­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.