Szy­ma­nowski for­tid på Ves­teg­nen

Brøndby kun­ne ik­ke love Ale­xan­der Szy­ma­nowski spil­le­tid og har op­hæ­vet ar­gen­ti­ne­rens kon­trakt

BT - - SUPER LIGA - GUL OG GRA­TIS Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Ale­xan­der Szy­ma­nowski er for­tid i Brøndby. I går ef­ter­mid­dag off ent­lig­gjor­de klub­ben, at man er nå­et til enig­hed med den ar­gen­tin­ske spil­ler om en op­hæ­vel­se af den kon­trakt, der løb til og med den­ne sæ­son.

BT har talt med Brønd­bys sport­di­rek­tør, Tro­els Bech, og spurgt ham, hvor­for det blev til en op­hæ­vel­se af kon­trak­ten og ik­ke et salg el­ler et le­je­mål til en an­den klub.

» Det er en kon­trakt­lig ting, som jeg ik­ke sy­nes, man skal cyk­le rundt i, for det kom­mer og­så li­ge plud­se­lig til at in­vol­ve­re Ale­xan­der. Så jeg vil ba­re kon­sta­te­re, at ud fra mu­lig­he­der­ne var det det her, der skul­le til, for at vi fi k en god løs­ning med Ale­xan­der, « si­ger Tro­els Bech.

Ale­xan­der Szy­ma­nowski ( th.) har langt fra le­vet op til de for­vent­nin­ger, som Brøndby og klub­bens fans hav­de til den lil­le ar­gen­ti­ner, da man hen­te­de ham i 2013, og nu har kant­spil­le­ren få­et sin kon­trakt med Brøndby op­hæ­vet. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.