’’

BT - - SUPER LIGA - Stå­le Sol­bak­ken om Fe­de­ri­co San­tan­der

Hans be­væ­gel­ses­møn­stre og krop er lidt lig Cre­spo – uden at jeg skal læg­ge pres på ham

» Jeg sy­nes, at hans be­væ­gel­ses­møn­stre og krop er lidt lig Cre­spo – uden at jeg skal læg­ge pres på ham. Men hans krop er lidt som Cre­spos. Han er fy­sisk stærk, og så går han og­så ind i du­el­ler­ne. Der kan jo ske det, at han spar­ker de før­ste fi re bol­de på stol­pen, og så kom­mer pres­set jo. Det må han leve med, « si­ger Sol­bak­ken der kan for­stå, hvis San­tan­der er lidt rundt på gul­vet eft er før­ste sko­le­dag.

» Det var lidt spe­ci­elt for ham i dag. Her har væ­ret en del jour­na­li­ster og fans, og så er der hold­kam­me­ra­ter­ne, som ik­ke ken­der ham. De blev og­så ude på træ­nings­ba­nen for at se, om han spar­ke­de bol­de­ne ind. Det er en svær før­ste dag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.