’’

BT - - SUPER LIGA - Jes­per Hansen, sport­s­di­rek­tør i OB

Nog­le gan­ge er du nødt til at be­ta­le lidt for at få kva­li­tet. Det har vi mu­lig­hed for nu

» Jeg må ta­ge det lidt på min kap­pe, at vi har haft svært ved at fi nde den ret­te an­gri­ber. Men si­den jeg be­gynd­te har vi skul­le til­pas­se vo­res øko­no­mi me­get. Man kan godt fi nde dyg­ti­ge, bil­li­ge spil­le­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.