’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vi­be

Det har nok dul­met in­teres­sen lidt, at jeg ik­ke ba­re var pro­to­ty pen på en fod­bold­spil­ler, der ba­re be­der om et tal og så sæt­ter sin un­der­skrift

» Man gør sig al­tid tan­ker om, om man er dyg­tig nok. Det, tror jeg, al­le men­ne­sker gør. Men jeg er ble­vet hen­tet ind som en be­ty­den­de spil­ler. Og he­le mit fo­kus er på at lyk­kes i ste­det for på, hvad der sker, hvis jeg ik­ke lyk­kes. Jeg har al­le­re­de op­nå­et me­re, end jeg hav­de tro­et mu­ligt. Der har al­drig væ­ret de store for­vent­nin­ger til mig, så jeg har al­tid kun­net kom­me fra bag­hjul. Det hå­ber jeg, jeg kan igen nu. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.