Bjørn er årets gol­f­spil­ler for sjet­te gang i kar­ri­e­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tho­mas Bjørn er kå­ret til årets gol­f­spil­ler i Dan­mark for sjet­te gang i kar­ri­e­ren. I går fi k Tho­mas Bjørn over­rakt be­vi­set - ’ Den Gyld­ne Gol­fb old’ - i Sil­ke­borg Ry Gol­fk lub i Jyl­land. Pri­sen har væ­ret ud­delt si­den 1966 og bli­ver ud­delt en gang om året. Tho­mas Bjørn har tid­li­ge­re væ­ret kå­ret til årets gol­f­spil­ler i 1995, 1996, 1997, 1998 og 2011. Tho­mas Bjørn er Dan­marks mest vin­den­de gol­f­spil­ler til da­to, og i 2014 var den 44- åri­ge dan­sker igen med frem­me på den eu­ro­pæ­i­ske sce­ne eft er fl ere år uden at ha­ve ramt top­for­men. Blandt an­det vandt han Net­bank Gol­fcup Chal­len­ge i Sydafrika i slut­nin­gen af 2013 - en tur­ne­ring, der dog hø­rer med til 2014- sæ­so­nen. I alt har Tho­mas Bjørn vun­det 15 Eu­ro­pa Tour- tur­ne­rin­ger i sin kar­ri­e­re, der be­gynd­te i 1993.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.