LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHAMPIONS LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 20: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN CHAMPIONS LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 19: 00 FC MIDTJYLLAND VIN­DER KAM­PEN

Chris Froo­me vi­ste sig sam­let som den stær­ke­ste ryt­ter i det­te års ud­ga­ve af Tour de Fran­ce, da fel­tet nå­e­de må­let i Pa­ris på Champs- Élysées.

Bri­ten gen­tog sin sam­le­de sejr i ver­dens hårdeste cy­kel­løb fra 2013, og spørgs­må­let er nu, om Froo­me sæt­ter sig på cy­kel­tro­nen og gentager be­drift en i 2016?

Spør­ger man Dan­ske Spil, så er sva­ret ja. I hvert fald er han fa­vo­rit i odds 2,10, mens Nairo Qu­in­ta­na står som førsteud­for­drer i odds 2,80.

» Næ­ste års Tour de Fran­ce star­ter med en fæl­les­start fra Mont Saint- Mi­chel i Nor­man­di­et, og der­for kan det næ­sten ik­ke und­gås, at der kom­mer mindst én lang en­kelt­start i lø­bet. Her bør Froo­me væ­re i stand til at ta­ge tid på de øv­ri­ge fa­vo­rit­ter, hvor­for Froo­me er stor fa­vo­rit til at gen­ta­ge sej­ren i 2016, « si­ger Jep­pe Hel­bo Jen­sen fra Dan­ske Spil.

CHAMPIONS LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 19: 30 MAC­CA­BI TEL AVIV VIN­DER KAM­PEN

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.