2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FCM har nær­mest no­to­risk skuff et i Eu­ro­pa, men den­ne gang er der håb om bed­re ti­der. Dels har man nu et hold, hvor man­ge af spil­ler­ne har prø­vet at spil­le på den store sce­ne, dels er den dan­ske tur­ne­ring i gang, hvor­for FCM må for­modes at væ­re i bed­re kamp­form og en­de­lig er Apoel et skræm­men­de dår­ligt hold på frem­med græs i Eu­ro­pa. De har ik­ke vun­det i 13 kam­pe i træk på ude­ba­ne, og det in­klu­de­rer mø­der med Vard­ar Skopje, AaB, Ma­ri­bor og fi nske HJK Hels­inki. Det bør der­for væ­re mu­ligt for de hjem­mestær­ke midtjyder at vin­de hér.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.