2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mac­ca­bi Tel Aviv fi k imod Hi­ber­ni­ans un­der­stre­get, at man er et me­get stærkt hjem­me­hold, og det gi­ver i hvert fald ik­ke så me­get me­ning, at man li­ge­frem er un­der­tip­pe­de imod Plzen. Mac­ca­bi Tel Aviv var så sent som i 2014 i EL- grup­pe­spil­let, hvor man slog bå­de Frank­furt og Bor­deaux på eget græs, og man er ik­ke ble­vet dår­li­ge­re si­den da. Vi­ko­ria Plzen gjor­de det og­så fl ot i 2014, men mest i kraft af kam­pe­ne på eget græs. I sid­ste sæ­son røg man ud til Pe­tro­lul fra Ru­mæ­ni­en, hvil­ket ik­ke er im­po­ne­ren­de, og de vil sik­kert væ­re til­fred­se med et smalt ne­der­lag.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.