Re­pu­bli­kansk re­a­li­tys­how

BT - - DEBAT -

Do­nald Trump af­spej­ler dy­best set sam­me ten­dens, som vi ken­der fra Eu­ro­pa, hvor der og­så er ( pro­test) stem­mer i at gi­ve de etab­le­re­de par­ti­er fi nge­ren. (...) Po­li­tik er imid­ler­tid alt for vig­tigt til at over­la­de til klov­ne, selv om de har be­vist de­res ev­ner som for­ret­nings­mænd. Det gæl­der i sær­lig grad stormag­ten USA, som he­le ver­den er afh æn­gig af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.