Mo­bil til op­lad­ning skyld i brand

BT - - NYHEDER -

En mo­bil­te­le­fon til op­lad­ning var højst sand­syn­ligt skyld i en brand i et ræk­ke­hus i den lil­le nord­jy­ske by Hør­by tæt på Ho­bro tirs­dag mor­gen. Hel­dig­vis kom in­gen no­get til, men det kun­ne væ­re gå­et helt galt, da te­le­fo­nen sat­te ild i sove­væ­rel­set. Net­op på grund af brand­fa­re fra­rå­der Sik­ker­heds­sty­rel­sen i Dan­mark, at folk op­la­der de­res mo­bi­ler om nat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.