Vær­neplig­ti­ge af beg­ge køn skal de­le rum

BT - - NYHEDER -

Re­k­rut­ter­ne på Træn­re­gi­men­tet i Nør­re­sund­by i Nord­jyl­land bli­ver må­ske en smu­le over­ra­ske­de, når de mandag be­gyn­der de­res vær­nepligt. Der vil de nem­lig få at vi­de, at de som de al­ler­før­ste i vær­neplig­tens hi­sto­rie skal de­le væ­rel­se med re­k­rut­ter af det mod­sat­te køn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.