’’

BT - - PRIVATØNKYOHNEODMERI - Jo­hn Nor­den, part­ner i my­ban­ker. dk

Når ren­ten fal­der, kan ge­by­rer­ne sti­ge, for­di det er det, ban­ker­ne så kan tje­ne pen­ge på. Og den kun­de, der ik­ke gør no­get for at få ge­by­rer­ne ned, kom­mer til at be­ta­le reg­nin­gen

BT PLUS På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om pen­ge, spa­ring og pri­va­tø­ko­no­mi. Læs me­re på

BT PLUS

bt. dk/ plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.