10.000 cam­pi­ster evaku­e­ret

Fle­re vold­som­me sko­v­bran­de pres­ser myn­dig­he­der­ne i Frankrig t

BT - - NYHEDER -

Bran­de i det syd­ve­st­li­ge Frankrig har ført til evaku­e­ring af 10.000 cam­pi­ster.

Myn­dig­he­der­ne måt­te mandag be­de be­bo­e­re på tre cam­ping­plad­ser i om­rå­det Var øst for hav­ne­by­en Mar­seil­le om at pak­ke sam­men og for­la­de om­rå­det, da der er høj­ri­si­ko for brand. Om­kring 600 hekta­rer i re­gio­nen er al­le­re­de øde­lagt af fl am­mer, og brand­mænd ar­bej­der på høj­tryk. Den fran­ske præ­si­dent, Fran­cois Hol­lan­de, har be­søgt re­gio­nen for at ta­le om kam­pen mod sko­v­bran­de, men blot få ti­mer eft er han rej­ste, ud­brød der på ny en brand, der spred­te sig på grund af kraft ig vind. Mandag aft en op­ly­ste brand­mænd dog via Twit­ter, at de hav­de få­et kon­trol med den­ne brand. BNB

Den fran­ske præ­si­dent, Fran­cois Hol­lan­de, bli­ver bri­e­fet om kam­pen mod sko­v­bran­de­ne, der al­le­re­de har øde­lagt bå­de hu­se og bi­ler, og har tvun­get tu­sin­der af men­ne­sker væk fra de far­li­ge om­rå­der. Fo­to: EPA, Reu­ter, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.