STOR­BRI­TAN­NI­EN

BT - - NYHEDER -

Hvis man bli­ver fan­get i at sniff e ko­kain i sel­skab med to prosti­tu­e­re­de, kan man ik­ke læn­ge­re væ­re med­lem af over­hu­set i par­la­men­tet i Stor­bri­tan­ni­en. Den konklusion er det bri­ti­ske par­la­ments­med­lem Lord Sewel med det bor­ger­li­ge navn Jo­hn But­ti­fant Sewel nå­et frem til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.