FRANKRIG

BT - - NYHEDER -

Op mod 2.000 ind­van­dre­re storme­de mandag aft en ka­nal­tun­nel­len i Ca­lais på den fran­ske si­de af Den En­gel­ske Ka­nal i et for­søg på at nå frem til Stor­bri­tan­ni­en. Man­ge tu­sin­de mi­gran­ter har slå­et sig ned i den fran­ske hav­ne­by, hvor de hå­ber på at kun­ne slip­pe over til den bri­ti­ske si­de om bord på last­bi­ler el­ler tog. Iføl­ge en tals­mand for Eu­ro­tun­nel er for­sø­get på at lø­be storm på tun­nel­len det an­tals­mæs­sigt stør­ste i fl ere må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.