Ma­de­le­i­ne- eft er­for­ske­re ta­ger kon­takt til Au­stra­li­en

BT - - NYHE­DER -

Eft er­for­ske­re fra bri­ti­ske Scot­land Yard har ta­get kon­takt til de au­stral­ske myn­dig­he­der eft er fun­det af et pi­ge­lig i en kuf­fert i Adelai­de i Au­stra­li­en.

Det er den en­hed, der ef­ter­for­sker den bri­ti­ske pi­ge Ma­de­le­i­ne McCanns for­svin­den til­ba­ge i 2007, der har ta­get kon­takt til de au­stral­ske myn­dig­he­der.

Iføl­ge de au­stral­ske myn­dig­he­der er det li­get af en lys­hå­ret pi­ge, der var mel­lem to og fi re år, da hun blev dræbt, der er ble­vet fun­det i kuff er­ten, og det har få­et fl ere til at kæ­de fun­det sam­men med Ma­de­le­i­ne McCann.

Den bri­ti­ske pi­ge var nem­lig blond og tre år gam­mel, da hun for­svandt fra en fe­ri­e­lej­lig­hed i den po­rtu­gi­si­ske fe­ri­e­by Praia da Luz i 2007, da hun var på fe­rie med sin fa­mi­lie. Men selv om brit­ter­ne nu har ta­get kon­takt til de au­stral­ske myn­dig­he­der, er der ik­ke no­get, der ty­der på, at det er li­get af Ma­de­le­i­ne McCann, der er ble­vet fun­det, fast­slår den au­stral­ske po­li­ti­kom­mis­sær Grant

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.