LI­BY­EN

BT - - NYHEDER -

En li­by­sk dom­stol har idømt Saif al- Is­lam Gadda­fi , søn af den for­hen­væ­ren­de li­by­ske stats­le­der Mu­am­mar Gadda­fi , døds­straf for krigs­for­bry­del­ser. For­bry­del­ser­ne blev be­gå­et un­der Det Ara­bi­ske For­år og op­rø­ret mod Mu­am­mar Gadda­fi i 2011, der end­te i en ot­te må­ne­der lang bor­ger­krig i Li­by­en. Un­der kon­fl ik­ten blev stats­le­de­ren dræbt af op­rø­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.