’’

BT - - SPORTEN - Tro­els Bech, sport­s­di­rek­tør i Brøndby

Den for­stærk­ning, der for al­vor tæl­ler, er, når spil­ler­ne får lov til at ar­bej­de med de­res træ­ner i læn­ge­re tid

og si­ger: ’ Hold da op – hvor­for kan vi ik­ke ba­re gø­re det sam­me?’ Det kan vi ik­ke. Men vi har kun­net brin­ge fem go­de spil­le­re ind. Te­emu Puk­ki og Ron­nie Schwartz som an­gri­be­re og end­nu en of­fen­siv pro­fil i Magnus Eriks­son, vi har få­et ta­lent­ful­de Chri­sti­an ’ Gre­ko’ Jakob­sen, og så har vi Fre­de­rik Røn­now som sgu en me­get god sta­tus. Men når det så er sagt, tror jeg li­ge­så me­get på det lange, se­je træk om­kring kon­ti­nu­i­tet. Den for­stærk­ning, der for al­vor tæl­ler, er, når spil­ler­ne får lov til at ar­bej­de med de­res træ­ner i læn­ge­re tid. Og den ef­fekt tror jeg li­ge­så me­get på som at smi­de nye ur­ter i sup­pen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.