’’

BT - - SPORTEN - Stå­le Sol­bak­ken

Vi er nødt til at væ­re di­sci­pli­ne­re­de, for de vil helt sik­kert sat­se på at få et væl­dig godt ud­gangs­punkt

bak­ken på kon­cen­tra­tion i ba­ger­ste ge­led.

» Vi er nødt til at væ­re di­sci­pli­ne­re­de, for de vil helt sik­kert sat­se på at få et væl­dig godt ud­gangs­punkt. De har kun tabt én hjem­me­kamp i sid­ste sæ­son, så de er go­de på hjem­me­ba­ne. Der­for skal vi væ­re di­sci­pli-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.