En drøm af en top­klub ’’

BT - - SPORTEN - LYK­KE­LIG Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk Si­mon Kjær Fo­to: EPA

Min drøm var at væ­re en del af en top­klub, som spil­ler med om al­le tit­ler­ne

Det er ik­ke små ord, Si­mon Kjær bru­ger om sin nye klub, Fe­ner­ba­h­ce. Han kal­der det en drøm at kom­me til en top­klub, som spil­ler med om tit­ler­ne.

Den 26- åri­ge dan­sker me­ner, at hans tyr­ki­ske klub pas­ser per­fekt til hans eg­ne am­bi­tio­ner og for­vent­nin­ger som spil­ler. Især eft er klub­ben skrev un­der med den hol­land­ske an­gri­ber Ro­bin van Per­sie, der er skift et fra Man­che­ster Uni­ted.

» Jeg fi k at vi­de, før jeg skrev un­der, at klub­ben vil­le vi­se ek­stremt hø­je am­bi­tio­ner den­ne som­mer. De vil­le skaf­fe fl ere go­de spil­le­re til den al­le­re­de go­de trup. Og det har klub­ben gjort, « si­ger Si­mon Kjær til ma­ga­si­net Go­al og un­der­stre­ger, at Fe­ner­ba­h­ce er en drøm, der går i op­fyl­del­se.

» Min drøm var at væ­re en del af en top­klub, som spil­ler med om al­le tit­ler­ne og for­hå­bent­lig kom­mer med i Champions League, « si­ger Kjær, der hå­ber, at Fe­ner­ba­h­ce sam­let kan vin­de over Shakh­tar Do­netsk i Champions Le­agu­e­kva­li­fi ka­tio­nens tred­je run­de.

» Vi har vist stor styr­ke i vo­res træ­nings­kam­pe. Vi har vist, hvor god en trup vi har ved at vin­de de sid­ste to kam­pe mod svæ­re mod­stan­de­re som Olym­pi­akos og Mar­seil­le, « si­ger Si­mon Kjær.

Si­mon Kjær spil­le­de fra start i aft es, da Fe­ner­ba­h­ce hjem­me tog imod Shakh­tar Do­netsk. Kjær fi k samt­li­ge mi­nut­ter på ba­nen i 0- 0- op­gø­ret.

Si­mon Kjær er be­gej­stret for sin nye klub Fe­ner­ba­h­ce. I går spil­le­de han he­le CL- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen for sin nye klub.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.