Fred er gå­et i do­ping­fæl­den

BT - - SPORTEN -

Shakh­tar Do­netsk- midt­ba­ne­spil­le­ren Fred er te­stet po­si­tiv i for­bin­del­se med en land­skamp for Bra­si­li­en un­der Copa Ame­ri­ca. Det be­kræft er det bra­si­li­an­ske fod­bold­for­bund iføl­ge ESPN. Fred, som ik­ke skal for­veks­les med an­gri­be­ren af sam­me navn, er te­stet po­si­tiv for et for­budt stof, der bru­ges til at slø­re an­dre do­ping­s­toff er. Re­sul­ta­tet af B- prø­ven er end­nu ik­ke off ent­lig­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.