Bay­ern Mün­chen be­kræft er køb af chi­lensk Højb­jerg- kon­kur­rent

BT - - SPORTEN -

Bay­ern Mün­chen be­kræft ede i går, at den ty ske mester­klub har købt chi­le­ne­ren Ar­tu­ro Vi­dal af Ju­ven­tus. Han er midt­ba­ne­spil­ler, og han bli­ver der­for en al­vor­lig kon­kur­rent til dan­ske Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg. I for­vej­en væl­ter sydty sker­ne sig i go­de midt­ba­ne­spil­ler som Se­ba­sti­an Ro­de, Thi­a­go, Javi Mar­ti­nez, Ma­rio Götze og Xa­bi Alonso, og nu har de se­ne­ste tre års vin­de­re af Bun­des­liga­en og­så som ven­tet sik­ret sig chi­le­ne­ren Ar­tu­ro Vi­dal på en fi re­årig kon­trakt.

» For mig er det en drøm, der går i op­fyl­del­se, « si­ger Ar­tu­ro Vi­dal til Bay­ern Mün­chens hjem­mesi­de.

I sid­ste sæ­son vandt Ju­ven­tus bå­de det ita­li­en­ske mester­skab og Cop­pa Ita­lia. Til gen­gæld blev det til ne­der­lag i Champions League- fi na­len til FC Bar­ce­lo­na.

» Sid­ste år var det me­get tæt på, at jeg hav­de stå­et øverst på me­dal­jeskam­len i al­le tre tur­ne­rin­ger. Jeg hå­ber, at det lyk­kes med Bay­ern. Det må væ­re må­let, « si­ger Ar­tu­ro Vi­dal.

Ud over suc­ces med Ju­ven­tus var Ar­tu­ro Vi­dal og­så med til at vin­de det sy­da­me­ri­kan­ske mes t er s kab med Chi­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.