Fuglsang skuff ede fælt og Con­ta­dor blev væk

BT - - SPORTEN - NED­T­UR Ni­els O. Hansen piquet@sporten.dk

Jakob Fuglsang blev ind­hen­tet med en om­gang, og Al­ber­to Con­ta­dor meld­te afb ud til ga­de­løb i Aal­borg.

Al­ber­to Con­ta­dor ( Tin­koff - Saxo) meld­te afb ud til gårs­da­gens Spilnu. dk Grand Prix i Aal­borg, og der­med frem­stod Jakob Fuglsang ( Team Asta­na) som fa­vo­rit i den si­len­de regn, som lø­bet måt­te af­vik­les i.

Men eft er­virk­nin­ger­ne fra Tour de Fran­ce var åben­bart for hår­de for den 30- åri­ge Fuglsang. I hvert fald blev han ind­hen­tet med en om­gang på den af­slut­ten­de rund­s­træk- ning, hvor­eft er han valg­te at ud­gå.

De to an­dre dan­ske­re fra Tour de Fran­ce, Lars Bak ( Lotto-Sou­dal) og Mi­cha­el Val­gren ( Tin­koff - Saxo), kom hel­ler ik­ke til at spil­le no­gen rolle, da lø­bet skul­le af­gø­res. I ste­det vandt Pa­tri­ck Clau­sen ( TRE­FOR- Blue Wa­ter), som kør­te i mål i en­som ma­jestæt.

For det aal­bor­gen­si­ske cy­kel- pu­bli­kum bli­ver det dog mu­ligt at op­le­ve Al­ber­to Con­ta­dor, som iføl­ge TV2 Spor­tens hjem­mesi­de stil­ler op til et an­det ga­de­løb i by­en 18. au­gust.

De tre træt­te dan­ske Tour­ryt­te­re skal al­le­re­de i ak­tion igen i aft en, når ga­de­lø­bet Spar Nord Grand Prix kø­res i Kol­ding.

Jakob Fuglsang ud­gik, da han i af­tes kør­te ga­de­løb i si­len­de regn­vejr i Aal­borg. Her ses han på en af de vå­de­re etaper i årets Tour de Fran­ce. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.