NFL stad­fæ­ster Tom Bra­dys ka­ran­tæ­ne i ’ De­fl ate­ga­te’

BT - - SPORTEN - mlb

NFL- kom­mis­sær Ro­ger Goo­dell med­del­te i aft es, at liga­en har valgt at af­vi­se New Eng­land Pa­tri­ots’ stjer­nequar­ter­ba­ck, Tom Bra­dys, ap­pel i ’ De­fl ate­ga­te’. Der­med bli­ver den ka­ran­tæ­ne på fi re kam­pe, Bra­dy blev idømt i maj, stad­fæ­stet. I af­gø­rel­sen læg­ger Goo­dell vægt på, at Tom Bra­dy iføl­ge nye op­lys­nin­ger an­gi­ve­ligt har de­stru­e­ret sin mo­bil­te­le­fon, selv­om han vid­ste, at eft er­for­sker­ne i sa­gen ger­ne vil­le se te­le­fo­nen og de be­ske­der, der var sendt fra den.

Tom Bra­dy og NFLPA, NFL- spil­ler­nes or­ga­ni­sa­tion, har tid­li­ge­re sagt, at man vil gå ret­tens vej, hvis ap­pel­len blev af­vist, men ved re­dak­tio­nens de­ad­li­ne var det end­nu uvist, om det og­så bli­ver til­fæl­det. Som det ser ud nu, vil Bra­dy først væ­re tilbage på ba­nen i NFL 18. ok­to­ber, når New Eng­land Pa­tri­ots mø­der In­di­a­na­po­lis Colts på ude­ba­ne. Der­med mis­ser han kam­pe­ne hjem­me mod Pitts­burgh Ste­e­lers og Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars samt ude­kam­pe­ne mod Buff alo Bills og Dal­las Cow­boys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.