Ra­mos bli­ver i Re­al Madrid

BT - - SPORTEN -

Så skul­le det væ­re slut med ryg­ter­ne, der gen­nem som­me­ren har sendt Re­al Madrids for­svars­spil­ler Ser­gio Ra­mos til Man­che­ster Uni­ted. Den span­ske spil­ler skri­ver iføl­ge en­gel­ske Daily Mail un­der på en ny kon­trakt med den span­ske kon­ge­klub en af de kom­men­de da­ge.

Ser­gio Ra­mos og Re­al Madrid- præ­si­dent Fl­oren­ti­no Pe­rez skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve holdt fl ere mø­der un­der klub­bens træ­nings­tur i Ki­na. Her er de to par­ter ble­vet eni­ge om øko­no­mi­en i den nye kon­trakt.

Imens par­ter­ne lå i strid med hin­an­den, blev Ra­mos fl ere gan­ge ryg­tet til Man­che­ster Uni­ted, som var me­get in­ter­es­se­ret i for­svars­spil­le­ren. Den en­gel­ske klub hav­de og­så fo­re­slå­et, at Ra­mos ind­gik i en byt­te­han­del med David de Gea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.