Lu­is re­tur til Spa­ni­en

BT - - SPORTEN -

Chel­sea be­kræft ede i går, at bra­si­li­a­ne­ren Fi­lipe Lu­is for­la­der Lon­don- klub­ben for igen at spil­le for At­léti­co Madrid. Sid­ste som­mer pun­ge­de Chel­sea ud med 165 mio. kr. for at få fat på At­le­ti­co Madrids bra­si­li­an­ske for­svars­spil­ler, men op­hol­det har ik­ke væ­ret den suc­ces, som par­ter­ne hå­be­de på. Nu skal han igen spil­le for At­léti­co Madrid, hvor han har skre­vet un­der på en fi re­årig kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.