Bet25: Ola­fur ny fy­rings­fa­vo­rit

BT - - SPORTEN -

FC Nordsjælland har få­et en tung start på sæ­so­nen med ne­der­lag på 0- 2 til Sønderjyske og 0- 3 mod Randers, og det har få­et book­ma­ke­ren Bet25 til at ud­pe­ge FCN-træ­ner Ola­fur Kri­stjans­son som fa­vo­rit til at bli­ve den før­ste træ­ner i Alka Su­per­liga­en, der mi­ster sit job.

» FCN har blot hen­tet 19 po­int i 18 Su­per­liga­kam­pe i 2015. Det store fra­salg af pro­fi ler har gjort me­get ondt, da er­stat­nin­ger­ne gan­ske en­kelt ik­ke har holdt ni­veau, hvil­ket godt kan fal­de tilbage på træ­ne­ren, « ud­ta­ler od­ds­sæt­ter hos Bet25, Nik­las Nür­n­berg.

Book­ma­ke­ren gi­ver odds 1,70, hvis Kri­stjans­son bli­ver før­ste Su­per­liga­træ­ner til at for­la­de sit job i den­ne sæ­son.

Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank kan dog hel­ler ik­ke vi­de sig sik­ker i sit sæ­de. Bli­ver Frank den før­ste træ­ner, som pak­ker sit go­de tøj og går, ud­lø­ser det blot odds 2,50.

FCN- træ­ner Ola­fur Kri­stjans­son er fy­rings­fa­vo­rit iføl­ge book­ma­ke­ren Bet25. Fo­to: Keld Navn­toft / Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.