MU­SI­CALS PÅ VEJ

BT - - KULTUR -

’ So­und of Mu­sic’, Det Ny Te­a­ter, pre­mi­e­re 17. sep­tem­ber.

’ Shu-bi- dua – The Mu

si­cal’ Fre­de­ri­cia Te­a­ter, 25. sep­tem­ber. Østre Gas­værk, i 2016. Ba­se­ret på Shu-bi- du­as enor­me bag­ka­ta­log og for­tæl­ler en helt ny hi­sto­rie, der spin­der en rød tråd igen­nem ban­dets el­ske­de hit og dan­ske fol­kesjæl med et knap 30 mand stort en­sem­b­le på sce­nen .

’ Grea­se’, Mu­sik­te­a­tret i Al­bert­slund, 6.- 8. ok­to- ber. Ny op­sæt­ning, men med Silas Holst som Dan­ny Zuko og An­na David som San­dy.

’ Hair­spray’, Ti­vo­lis Kon­cert­sal, pre­mi­e­re 10. marts 2016. Med Martin Bryg­man, Silas Holst, Le­ne Ny­strøm og Julie Zan­gen­berg, Jes­per Lo­h­mann og Jo­han­nes Ny­mark . Mu­si­ca­len fo­re­går i 60er­nes USA og hand­ler om Tra­cy Tur­n­blad, en stor te­e­na­ger med stort hår, der drøm­mer om at del­ta­ge i et po­pu­lært tv- show.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.