S OUND OF MU­SIC

BT - - KULTUR -

år er det 50 år si­den, at fi lmver­sio­nen af ’ So­und of Mu­sic’ med Julie An­drews og Chri­stop­her Plummer i ho­ved­rol­ler­ne hav­de pre­mi­e­re. Te­a­ter­mu­si­ca­len med Rod­gers og Ham­mer­ste­ins evig­grøn­ne me­lo­di­er hav­de pre­mi­e­re på Bro­adway i 1959 og bygger på en au­ten­tisk hi­sto­rie, hen­tet i baronesse Ma­ria von Trap­ps selv­bi­o­gra­fi ’ The von Trapp Fa­mily Sin­gers’ .

Mu­si­ca­len

vandt ot­te To­ny- awards, og mu­sik­ken er solgt i me­re end fem mio. al­bum. Fil­men vandt fem Oscar og er den mest po­pu­læ­re fi lm­mu­si­cal no­gen­sin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.