FAKTA

BT - - NYHEDER -

Ubå­den er fun­det 2.750 me­ter ud fra Sve­ri­ges øst­kyst. Den ve­jer cir­ka 105 ton og må­ler om­kring 20 me­ter i læng­den og 3,5 me­ter i bred­den. Den hav­de 160 he­ste­kræft er og en top­fart på 16 ki­lo­me­ter i ti­men i over­fl aden og 11 un­der van­det. Den var be­væb­net med en en­kelt tor­pedo og et ma­skin­ge­vær. Der er ky­ril­li­ske bog­sta­ver på skro­get. Den blev byg­get i Vla­di­vo­stok i 1904, og fra 1915 var den en del af den rus­si­ske øster­sø­fl åde.

Kil­der: Expres­sen og Da­gens Nyhe­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.