Kan man ska­be plads til dem, der ik­ke pas­ser ind i sy­ste­met?

BT - - DEBAT -

Med­lem af Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom og tid­li­ge­re for­mand for Dan­ske Sko­le­e­le­ver Ve­ra Ro­sen­beck be­sø­ger Ung­doms­hu­set på Dort­hea­vej i København. Sam­men med ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck dis­ku­te­rer hun be­ho­vet for pa­ral­lel­le in­sti­tu­tio­ner, der kan rum­me nog­le af de bor­ge­re, som ik­ke pas­ser ind i sam­fun­dets nor­ma­le in­sti­tu­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.