DFs tom­me løft er

BT - - DEBAT -

Der er lang vej fra DF- top­pens løft er til par­ti­fæl­ler­nes hand­lin­ger ude i lan­det, hvor pen­ge­ne er små. (...) Næstformanden und­skyl­der sig og­så den­ne gang med, at DF ger­ne vil gi­ve fl ere pen­ge til de æl­dre, selv om par­ti­et net­op har væ­ret med til at sløj­fe den så­kald­te æl­dre­mil­li­ard ved re­ge­rin­gens øko­no­mi­aft ale med kom­mu­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.