Slan­ge- myste­ri­um sta­dig uløst

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Det er sta­dig et myste­ri­um, hvem der tirs­dag ef­ter­lod en hvid og oran­ge korns­nog på et kun­de­toilet i Føtex på Vester­bro i København.

Nu be­fin­der sno­gen sig hos Dy­re­vær­net i Rø­d­ov­re, hvor den har sel­skab af en an­den slan­ge, en sort- og hvid­stri­bet ca­li­for­nisk kon­ge­s­nog på en me­ters pen­ge, der og­så blev fun­det på fri fod tirs­dag - den­ne gang i en ha­ve­for­e­ning på Øster­bro. Kø­ben­havns Po­li­ti op­ly­ser, at man be­trag­ter sa­ger­ne som af­slut­tet.

Det sam­me kan di­rek­tør Sig­ne Sehested Lund fra Dy­re­vær­net ik­ke si­ge. Hun og kol­le­ger­ne skal nu i gang med at se, om de kan fin­de ejer­ne til de to slan­ger. Det sker næp­pe, me­ner hun. Duk­ker ejer­ne ik­ke op, skal der fin­des nye hjem til de to slan­ger.

Fo­to: Iris og Bio­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.