Vi bur­de væ­re gla­de for, at folk fra an­dre lan­de gi­der in­ve­ste­re og bru­ge de­res pen­ge i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

Chri­sti­na Ege­lund ( LA) vil af­skaf­fe dansk sær­re­gel, der gør det svært for ud­læn­din­ge at kø­be som­mer­hu­se

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.