Dan­ne­brogs ven­ner er vre­de

BT - - NYHEDER -

Re­k­la­mer for ly­sen­de flag­k­nop­per, som er be­reg­net til at be­ly­se Dan­ne­brog fra flag­stan­gens top om nat­ten, får Dan­marks- Sam­fun­det på ba­nen med en skarp opsang til de dan­ske­re, der over­ve­jer at sprin­ge på den nye ten­dens med led- lys i flag­k­nop­pen. Fle­re ste­der op­for­dres folk til at kø­be den ly­sen­de knop, så de kan la­de Dan­ne­brog hæn­ge om nat­ten. Men den prak­sis er et brud på dansk flag­tra­di­tion, ly­der det fra Dan­marks- Sam­fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.