Sat­ser på sol­hunger i ef­ter­års­fe­ri­en

BT - - NYHEDER -

For man­ge dan­ske­re slut­ter som­mer­fe­ri­en i den­ne uge, og hvis man er en af dem, der har valgt at til­brin­ge ferien her­hjem­me, har det væ­ret en trist om­gang. Det får rej­se­bu­reau­er­ne til at skrue op for an­tal­let af plad­ser i ef­ter­års­fe­ri­en: » Oven­på en så­dan juli er der be­hov for sol, in­den vin­te­r­en kom­mer igen, « si­ger adm. di­rek­tør Jan Ven­del­bo i Spies.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.