Dan­ske ho­tel­ler i strid med book­ing­por­ta­ler

BT - - NYHEDER -

Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen indstil­ler en un­der­sø­gel­se af book­ing­por­ta­ler, og de dan­ske ho­tel­lers bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Ho­re­s­ta, me­ner, at det er en dår­lig idé. » Ho­tel­ler­ne er pres­set til at ind­gå pris­klau­su­ler, der gør, at de ik­ke har mu­lig­hed for at til­by­de la­ve­re pri­ser på de­res eg­ne hjem­mesi­der, end der kan gø­res på po­r­tal­si­der­ne, « si­ger Ka­tia K. Øster­gaard, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ho­re­s­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.