Færø­er­ne ud­skri­ver valg

BT - - NYHEDER -

Der skal væ­re valg til det færø­ske lag­ting til sep­tem­ber, skri­ver in. fo.

Det er for­man­den for par­ti­et Sam­bands­fl ok­kurin og Færø­er­nes re­ge­rings­le­der Kaj Leo Holm Jo­han­ne­sen, der har ud­skre­vet valg til afh ol­del­se tirs­dag 1. sep­tem­ber i år.

Valg­ud­skri­vel­sen kom, da han holdt åb­nings­ta­le i Lag­tin­get ons­dag.

Der har i læn­ge­re tid væ­ret po­li­tisk uro på Færø­er­ne. Blandt an­det er Kaj Leo Holm Jo­han­ne­sen iføl­ge Det Færø­ske Nyheds­bu­reau ble­vet ud­sat for kri­tik i for­bin­del­se med en sag om byg­ge­ri­et af en un­der­søisk tun­nel.

Val­get kan iføl­ge Det Færø­ske Nyheds­bu­reau og­så få kon­se­kven­ser for dansk po­li­tik, da det kan ud­lø­se en ro­ka­de i Fol­ke­tin­get på Chri­sti­ans­borg.

Mag­ni Ar­ge fra Re­pu­bli­ka­ner­ne, der er sted­fortræ­der for Høg­ni Hoy­dal ( T), og Sjúrður Skaa­le ( JF) fra Jav­naðar­fl ok­kurin stil­ler nem­lig eft er alt at døm­me op til lag­tings­val­get.

Hvis de bli­ver valgt, kan det med­fø­re ro­ka­der på de to plad­ser, Færø­er­ne har i Fol­ke­tin­get, skri­ver nyheds­bu­reau­et.

BNB

Fo­to: Linda Ka­strup

Fæ­rin­ger­ne skal til valg 1. sep­tem­ber. Val­gets re­sul­tat kan og­så få be­tyd­ning for magt­for­de­lin­gen i Fol­ke­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.