KLASSIKEREN: Klas­si­ker over al­le

BT - - KULTUR -

Ti­tel: Med: År: DET KAN GODT VÆ­RE, AT DEN ER BÅ­DE PLADDERROMANTISK OG SMÅ- RA­CI­STISK.

Bor­te med blæ­sten.

Clark Gab­le/ Vi­vi­en Leigh .

1939

Men Vi­ctor Flem­m­ings næ­sten fi re ti­mer lange for­tæl­ling, sat i ram­me af den ame­ri­kan­ske bor­ger­krig, er gan­ske en­kelt klas­sisk og fan­ta­stisk. Des­u­den har fi lmen en li­ge så klas­sisk slut­ning, der al­drig vil­le slip­pe igen­nem nu­ti­dens be­ha­ge­sy­ge pu­bli­kums- cen­sur - Frankly My Dear ... I don’t gi­ve a damn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.