For­klædt som kær­lig­hed

BT - - KULTUR -

FILM

’ Amour Fou’ **** **

hu­moren er æt­sen­de som ind­hol­det i en hen­gemt nat­pot­te, og ro­man­tik­ken er et kunst­greb i ti­den. Vi er i det tid­li­ge 1800- tals Ber­lin, hvor dig­te­ren He­in­rich von Klei­st med mo­derig­tig welts­ch­merz har så ondt i li­vet, at han sø­ger det dra­ma­ti­ske selv­mord. Det kan dog kun bli­ve te­a­tralsk nok, hvis en kvin­de vil gå i dø­den med ham, og på alt an­det end ro­man­tisk vis for­sø­ger han at sja­kre den gift e fru Hen­ri­et­te til at of­re sig for udø­de­lig­he­den.

Det er så aka­vet, at det gør ondt, og det er så nå­des­løst ud­stil­let, at man må fry­de sig.

’ Amour Fou’ er fuld af glæ- des­løs un­der­hold­ning og for­stil­te fø­lel­ser, men bag de sti­ve fa­ca­der og ade­li­ge kostu­mer er det vor egen tid, fi lmen ud­stil­ler. Som en skarp og in­fam opsang til al­le ti­ders di­ag­no­se­hungren­de stivnak­ker, der svæl­ger i ind­bildt sy­ge, frygt for for­an­dring og angst for at leve li­vet. Det er svært ik­ke at fø­le sig en smu­le ramt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.