Szy­ma­nowski har fun­det klub i Spa­ni­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RE­TUR TIL SPA­NI­EN Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Fo­to: Claus Fi­sker

Ale­xan­der Szy­ma­nowski kom ik­ke til at gå le­dig læn­ge. Mandag med­del­te Brøndby, at ar­gen­ti­ne­ren hav­de få­et op­hæ­vet sin kon­trakt i klub­ben. To da­ge se­ne­re var frem­ti­den fal­det på plads.

Ale­xan­der Szy­ma­nowski ven­der tilbage til Spa­ni­en, hvor han blandt an­det op­t­rå­d­te med stor suc­ces for Re- cre­a­ti­vo Hu­elva, før Brøndby køb­te ham i 2014.

Off en­siv­spil­le­rens nye klub er CD Le­ganés fra den næst­bed­ste span­ske ræk­ke. Det be­kræft er klub­ben på sin hjem­mesi­de.

Mang­le­de spil­le­tid

Eft er en loven­de start i Brøndby hav­de Ale­xan­der Szy­ma­nowski til sidst svært ved at bi­de sig fast på hol­det. I we­e­ken­den var hans se­ne­st helt uden for trup­pen. Der­for valg­te ves­tegns­klub­ben at la­de Szy­ma­nowski gå.

» Vi har haft en god di­a­log med Ale­xan­der og er nu kom- met frem til en gen­si­dig aft ale om at op­hæ­ve kon­trak­ten. Det er ty­de­ligt at mær­ke, at al­le i klub­ben har sat pris på Ale­xan­der, men med ud­sigt til be­græn­set spil­le­tid har det væ­ret i beg­ge par­ters in­ter­es­se at fi nde en løs­ning. Med 26 år har Ale­xan­der en al­der, hvor han skal ha­ve spil­le­tid, og der­for er vi og­så gla­de for, at vi kan hjæl­pe ham med at kom­me vi­de­re i sin kar­ri­e­re, « sag­de sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech til Brond­by. com.

I sin tid i Recre­a­ti­vo Hu­elva nå­e­de Ale­xan­der Szy­ma­nowski at sco­re 10 mål i 41 kam­pe.

Ale­xan­der Szy­ma­nowski ( th.) har fun­det en ny klub si­den bru­det med Brøndby.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.