Fortrængt af Maki­enok: Randers hen­ter po­lak

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY MÅLSCO­RER Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Randers var godt kø­ren­de off en­sivt i hol­dets før­ste kamp i Su­per­liga­en. Tre mål blev det til for hol­dets sven­ske an­gri­ber Vik­tor Lund­berg. Al­li­ge­vel har hol­det nu for­stær­ket sig med en ny off en­siv pro­fi l.

Randers har hen­tet Piotr Parzyszek i den en­gel­ske Cham­pions­hip- klub Charlton. Den 21- åri­ge an­gri­ber er i før­ste om­gang hen­tet på en le­je­af­ta­le, men aft alen in­de­hol­der og­så en købs­op­tion. An­gri­be­ren er kom­met i over­skud i det en­gel­ske, eft er blandt an­dre dan­ske Si­mon Maki­enok er ble­vet hen­tet til klub­ben.

» Jeg er glad for at væ­re her, og at Randers FC har vist til­lid til mig. Jeg hå­ber, at jeg kan fort­sæt­te med at sco­re mål, og­så i en stærk liga som den dan­ske. Fra mi­ne man­ge år i hol­land­sk fod­bold ved jeg jo, at Dan­mark er kendt for at pro­du­ce­re man­ge fod­bold­ta­len­ter, så jeg ser frem til at spil­le i Alka Su­per­liga­en, « si­ger Piotr Parzyszek til klub­bens hjem­mesi­de.

Håb om man­ge mål

Sport­s­chef Pe­ter Chri­sti­an­sen glæ­der sig over den nye aft ale.

» Det er glæ­de­ligt, at vi nu er i mål med en lå­ne­aft ale for den­ne sæ­son med mu­lig­hed for at gø­re aft alen per­ma­nent. Piotr er en målsco­rer, der uan­set klub og adres­se al­tid har la­vet man­ge mål. Han er en me­get le­ven­de spil­ler, der el­sker kam­pe­ne i fel­tet. Uden at læg­ge for me­get pres på ham og med respekt for, at han skal væn­ne sig til vo­res spil­lestil, så har jeg store for­håb­nin­ger til ham og hans ev­ner som målsco­rer, « si­ger han.

Piotr Parzyszek blev i går præ­sen­te­ret i den ly­se­blå Randers- trø­je.

Fo­to: Randers FC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.