Sch­mei­chels vil­de re­fl eks no­mi­ne­ret til årets red­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kas­per Sch­mei­chel i ak­tion. RED­NINGS­MAND Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Kas­per Sch­mei­chel og Jakob Busk er ble­vet no­mi­ne­ret til den for­nem­me pris ’ Sa­ve of the Sea­son’, der gæl­der på tværs af al­le tur­ne­rin­ger un­der UEFA.

Kas­per Sch­mei­chel er ble­vet no­mi­ne­ret for sin re­fl eks­red­ning un- der Dan­mark- Ser­bi­en i ju­ni. Stil­lin­gen var 1- 0 til Dan­mark, da ser­ber­ne fi k en død­bold. Den blev lagt ind i pan­den på Alek­s­an­dar Mi­tro­vić, og det var kun en fæ­no­me­nal red­ning af Sch­mei­chel, der for­hin­dre­de en ud­lig­ning.

Årets mål er ik­ke dansk

Jakob Busk er no­mi­ne­ret for en red­ning un­der U21- EM, hvor han un­der­vejs i ne­der­la­get til Tys­kland ak­ku­rat fi k hæn­der­ne på en tysk af­slut­ning fra nært hold.

Ud­over ’ Sa­ve of the Sea­son’ bli­ver ’ Go­al of the Sea­son’ og­så ud­delt. Her er in­gen dan­ske­re dog no­mi­ne­ret. Pri­ser­ne bli­ver ud­delt 27. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.